A Téli Ásványtudományi Iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak találkozója, melyen hosszabb, „review” jellegű meghívott előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.

The Winter School in Mineral Sciences is a meeting of professionals and students of mineral-related sciences (in a very broad sense); the program typically consists of review-like invited talks (this is the "school" part) and contributed presentations on actual research results.

2022-ben a rendezvény a virtuális térben zajlik. - This year we cannot meet in person, the school will take place in the virtual space.

A kiemelt téma 2022-ben: "Nanojelenségek globális következményekkel".
A természettudományos kutatásban gyakran megesik, hogy atomi vagy nanométeres skálán lejátszódó eseményeket figyelünk meg, írunk le, majd az eredményeket több nagyságrenddel nagyobb, regionális, globális, vagy akár kozmikus léptékre extrapoláljuk. Meteoritok nanométeres ásványai alapján a Naprendszer keletkezéséről, légköri aeroszol részecskék vizsgálatából a globális éghajlat változásáról, köpeny xenolitok nanozárványai alapján a lemeztektonikáról, a foszfor üledékásványokon való megkötődéséből a vizes környezetek tápanyagforgalmáról vonunk le következtetéseket. Kérdés, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az eredmények a “felskálázás” után is érvényesek lesznek? Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek a fenti témában előadható új eredményeik (vagy kételyeik) vannak.

Special theme in 2022: "Nanoscale phenomena with global consequences".
In natural sciences we often observe and describe phenomena that take place on atomic or nanometric scales, and then we extrapolate our results to many orders of magnitude larger scales, both spatially and temporally. Based on nanophase minerals in meteorites we draw conclusions on the formation of our solar system; by observing atmospheric aerosol particles, we infer changes in global climate; the analysis of nm-scale inclusions in mantle xenoliths leads us to new ideas about plate tectonics; and, by observing the binding of phosphorus on sediment minerals we think we understand nutrient cycles in aquatic environments. The big question is whether our results will hold even after upscaling? We welcome contributions that describe new results (or doubts) along the above lines.

A rendezvény látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. - Participation in the event is free of charge; however, registration is required..

Kérjük, töltse ki a Regisztráció fül alatti jelentkezési lapot. - Please fill in the form under the tab Regisztráció


Kapcsolat:

Pósfai Mihály, Pannon Egyetem
mihaly.posfai@gmail.com


Tudományos szponzor:

MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottságának Nanoásványtani Albizottsága

Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya


A rendezvényt támogatja:

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

MTA Veszprémi Területi Bizottsága